ZonMW mediator
magazine

Het verbinden van verschillende disciplinen in
de zorg is weergegeven door een lijn die door
het hele blad loopt. Ook de titels van de zeven hoofdartikelen zijn 'geschreven' door deze lijn.

 

Dit project is gerealiseerd tijdens mijn dienst- verband bij Tigges. Alle rechten op dit werk berusten dan ook bij Tigges, Voorburg.

*

DRUKWERK